Home

Digital Vlora është një agjenci ueb me qendër në Vlorë, e cila synon sipërmarrjet e vogla dhe të mesme që dëshirojnë të zhvillojnë biznesin e tyre nëpërmjet përdorimit të teknologjive dixhitale.

Aktiviteti ynë fillon me analizën e nevojave të klientëve, fokusohemi në objektivat dhe objektivin që duhet të arrijmë, përcaktojmë strategjitë e dobishme për marrjen e rezultateve dhe zbatojmë shërbimet e nevojshme.

Digital Vlora projekton dhe ndërton faqet e internetit shumëgjuhëshe, menaxhon shërbimet e ndërlidhura (regjistrimi i domenit, hostimi, posta elektronike, mirëmbajtja teknike e faqeve) merret me përkthimet dhe menaxhimin e përmbajtjes dhe aktivitetet e marketingut dixhital, si optimizimi i motorëve të kërkimit (SEO), SEO lokale, komunikimi social dhe konsulencë e mbështetur nga analitika në internet.

Digital Vlora koordinohet nga një konsulent me eksperiencë 30 vjeçare, dhe nga një rrjet bashkëpunëtorësh të specializuar në fushat e ndryshme për të cilat artikulohet aktiviteti i ofruar për klientët.

Na kontaktoni, do të kontrollojmë së bashku mundësitë e bashkëpunimit dhe do të jemi të lumtur të përgatisim një ofertë për shërbimet dhe aktivitetet e marketingut dixhital të dobishme për arritjen e rezultateve të pritura.