Blog Internet marketing

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Interneti është një pjesë integrale e çdo biznesi sot. Çfarë strategjish të përdorni për të marrë rezultatet më të mira? Kjo pyetje ndihmohet nga plani i marketingut dixhital, i cili nxjerr në pah...

read more
TikTok për biznes

TikTok për biznes

TikTok, media sociale me shkallën më të lartë të rritjes, lejon kompanitë e mëdha dhe të vogla të shpalosin kreativitetin e tyre, të angazhojnë publikun, të tregojnë histori me një ndikim të lartë...

read more