Blog Internet marketing

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Interneti është një pjesë integrale e çdo biznesi sot. Çfarë strategjish të përdorni për të marrë rezultatet më të mira? Kjo pyetje ndihmohet nga plani i marketingut dixhital, i cili nxjerr në pah...

read more
Mbikëqyrje dixhitale

Mbikëqyrje dixhitale

Mediat sociale censurojnë përmbajtjen që sipas mendimit të tyre nuk janë "të pajtueshme", Evropa është gati të miratojë rregulloren ChatControl që autorizon kompanitë private të analizojnë...

read more
TikTok për biznes

TikTok për biznes

TikTok, media sociale me shkallën më të lartë të rritjes, lejon kompanitë e mëdha dhe të vogla të shpalosin kreativitetin e tyre, të angazhojnë publikun, të tregojnë histori me një ndikim të lartë...

read more