Pozicionimi dhe SEO

Publikimi i një faqeje në ueb nuk garanton arritjen e rezultateve të biznesit për të cilat është krijuar faqja. Dukshmëria e tij në ueb duhet të pushtohet, falë aplikimit të teknikave të optimizimit për motorët e kërkimit (SEO)

Aktiviteti SEO zhvillohet në dy faza: analiza dhe aplikimi i teknikave. E para është faza më delikate, ajo përfshin përcaktimin e saktë të objektivave të shikueshmërisë së sitit dhe analizimin e thellë të objektivit të dëshiruar, i cili bën një udhëtim (udhëtim kërkimi) në kërkimin e vendit me interes. Të kuptuarit e nevojave të tij, identifikimi i kërkimeve që do të kryejë në ueb, njohja e dëshirave të tij për informacion, janë faktorët kryesorë të fazës së analizës.

Pasi të jetë kuptuar sjellja e objektivit të dëshiruar, ndoshta e ndarë në disa segmente, fillon faza e dytë, e cila përfshin zbatimin e teknikave SEO, shumë të ndryshme nga njëra-tjetra, të cilat aplikohen në faqen e internetit dhe jashtë vetë sajtit, me ‘qëllimi i përmirësimit të pozicionimit organik, që është të fitosh për fjalët e kërkimit të konsideruara strategjike, shikueshmërinë më të mirë midis rezultateve natyrore, atyre të zgjedhura drejtpërdrejt nga motori i kërkimit.

Digital Vlora nis fazën e analizës së SEO-së paralelisht me projektin e faqes së internetit, i cili kësisoj tashmë ka lindur si një mjet organik shikueshmërie. Ekipi Digital Vlora është i specializuar kryesisht në gjuhën italiane. Veprimtaria e saj është veçanërisht e dobishme për kompanitë shqiptare që synojnë të fitojnë shikueshmëri të lartë në tregun italian, në sektorin industrial, tregtar apo turistik.

Një pjesë e aktivitetit kryhet duke përdorur mjete të krijuara posaçërisht për SEO, para së gjithash Google Search Console, të aftë për të ofruar shikueshmëri dhe raporte analizash, thelbësore për përmirësimin e optimizimit të SEO.