Ferma Trapoggio

#food #italia #santasofia #webdevelopment #seo

Vendi i bulmetit Fattoria Trapoggio në Santa Sofia, në Apeninet Toskan-Romagnolo. Përmbajtja u zgjodh për të përcjellë cilësinë dhe autenticitetin e produktit, të marrë me teknikat tradicionale të prodhimit. Ne gjithashtu donim të nxjerrim në pah fytyrën njerëzore të kompanisë së drejtuar nga familja. Paraqitja pasqyron stilin e komunikimit të adoptuar në profilin e fermës në Instagram.

Visita il sito
Vedi altri progetti