Fermë Kalaja Montesasso

#ecommerce #wine #webdevelopment

Faqe e-commerce për shitjen online të verës. Shtëpia në fermë prodhon dhe shet verën e saj dhe pret familje dhe grupe. Faqja e internetit përmban një seksion të tregtisë elektronike, gjithashtu paraqet fermën dhe ofron për të qëndruar. Në fazën e planifikimit, u zgjodh një dizajn elegant dhe funksional, në përputhje me stilin komunikues të kompanisë.

Shikoni faqen e internetit
Shihni projektet e tjera