Fermë Il Pagliaio

#tourism #food #events #webdevelopment #seo

Faqja paraqet aktivitetet dhe shërbimet e fermës. Në veçanti, renditen ngjarjet e organizuara për vitin aktual, me informacione për pjesëmarrje, produktet e ofruara, propozimet edukative për të rinjtë dhe apartamentet për qëndrim në fermë. Shtrirja dhe stili komunikues është i orientuar nga familja, me ngjyra që të kujtojnë mjedisin dhe natyrën. Faqja është e përkthyer në anglisht në faqet e prezantimit të apartamenteve.

Shikoni faqen e internetit
Shihni projektet e tjera