Shoqata L.A.R.

#noprofit #business #hospitality #webdevelopment

Faqja e shoqatës, e cila ka si objektiv prezantimin institucional të rrjetit të biznesit të fermave në Emilia Romagna. Sajti përbëhet nga pjesa e aksesit publik të krijuar me synimin për të marrë anëtarë të rinj, një blog me artikuj pjesërisht publikë të rezervuar pjesërisht për anëtarët dhe një zonë të rezervuar dokumentesh. Paraqitja është krijuar për të siguruar përvojën më të mirë të përdoruesit dhe një shpejtësi të lartë shfletimi.

Shikoni faqen e internetit
Shihni projektet e tjera